سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

محورهای مجله


 • جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی
 • علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
 • حقوق
 •  فلسفه و فلسفه علم
 • روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی
 • جامعه‌شناسی، مردم شناسی و ارتباطات
 •  علوم مدیریتی
 • علوم اقتصادی
 • هنر، معماری و شهرسازی
 •  زبان‌شناسی و ادبیات

محورهای عمومی همایش:

 • تبیین وضعیت و آسیب شناسی علوم انسانی در جهان اسلام و ایران
 • نقش هر یک از نهادهای دولتی و غیردولتی در بومی سازی رشته های علوم انسانی
 • اسلام و مبانی نظری و فرانظری رشته های علوم انسانی
 • آسیب شناسی نظام آموزش و پرورش و کیفیت رشته های علوم انسانی در دانشگاه های جهان اسلام و ایران
 • زبان وادبیات
 • هنرهای هفت گانه 
 • باستان شناسی و زبان شناسی
 • آموزش، تعلیم و تربیت
 • اندیشه های دینی
 • جامعه، فرهنگ و روانشناسی
 • فلسفه، تاریخ و تمدن
پوشال خاک اره پوشال آیدین آفیس نت طراحی سایت طراحی سایت قم طراحی سایت در قم طراحی ربات تلگرام